کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال نمایش هامان کشان
S3 : 08:29:42 | com/org
از اسفند ۱۳۹۷
بها: ۴۵,۰۰۰ و ۲۷,۰۰۰ تومان
به روایتی، بزرگترین تراژدی ایران پیش از اسلام که با نفوذ قوم یهود در دربار خشایار شاه اتفاق می افتد ودر پی آن هامان، سردار ایرانی بهمراه هفتاد وهفت هزار هم وطنش در روز ۱۳ ام فروردین ماه گردن زده می‌شوند...


›› فروش اینترنتی بلیت در دیگر سایت‌های محترم انجام می‌شود

مکان

خیابان نوفل‌لوشاتو، تقاطع خیابان رازی
تلفن:  ۶۶۷۶۰۵۳۰-۶۶۷۵۱۰۴۶-۶۶۷۶۳۵۶۹

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
hirbods
درباره نمایش هامان کشان i
من ملکه ى ایران زمین از تو خیاطم مى خواهم که لباسهایم را از آنچه که قواره گرفته اى ، به قدر چند واحد گشادتر و بلند تر بدوزی که برهنگى! و عریانى زیبنده ى زن ایرانى نیست.

نشاید که ملکه ى ایران در مجلس مهمانى پادشاه مبادرت به رقصیدن نماید ، همچون روسپیان! حرمسرا.

هامان بر این باور بود پادشاه ایران نباید ثروت مملکتى را که مى تواند خرج آبادى کشور و رفاه مردم بشود ، مصروف شروع جنگ با بیگانگان کند و نظر ملت راجع به چنین مناقشه اى باید در امور کشوردارى لحاظ شود ولی در نهایت رویکردهاى هامان منجر به طراحى نقشه ى قتلش توسط ایادى پرستنده ایزد صهیون! شد و ملت باید به هوش! باشند و از چنین واقعه اى درس بگیرند تا هامانهایمان! به تیغ کین قتل عام نشوند.