تیوال نمایش همین که هست
S3 : 13:48:33
  ۲۰ تا ۲۷ اسفند ۱۳۹۶
  ۲۰:۳۰
  ۱ ساعت
 بها: ۲۵,۰۰۰ تومان

: نیلوفر دربندی
: صدف احمدی، نیوشا شهیدیان، سپیده لطفی، نسرین حیدری، نفیسه علیمردانی، یاسمین عطاری، طراوت سعیدی کیا، فراد فیروزی

: شلر قربانی، نیوشا شهیدیان، راما افشار، فراد فیروزی، حامد حسین زاده، علی طهماسبی
: نیلوفر دربندی
: ایمان رنجبر
: نیلوفر یوسفی منش
: مصطفی جعفری
: نرش باباخانی
: محمد رضا رحمتی
: ثمین بیجاد
: شلرقربانی
: مهرنوش لک، مهدی همتی، مصطفی جعفری، مریم جعفری
: محمد مازندرانی، شلر قربانی
: نوشین جمشیدی

 کانال تلگرام تماشاخانه دا

زن سال هاست که از خانه بیرون آمده او در یک تاریخ مشخص خانه را ترک کرده و با توهمات ذهنی خودش در معاشرت است. او می خواهد فهمیده بشود او گیج است و می خواهد ....

مکان

میدان فاطمی، ابتدای شهید گمنام، خیابان جهانمهر، پلاک ۲۶، خانه نمایش دا
تلفن:  ۸۸۰۱۶۰۷۴