آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم همسایه طبقه بالا (فیلم کوتاه داستانی)
S3 : 10:23:17 | com/org
۱۳ دقیقه

خلاصه داستان: پیرمردی تنها متوجه میشود که سقف خانه اش چکه میکند اماهمسایه ی طبقه بالا چند روز است که درخانه نیستند.

عکس‌های پایه

فیلم همسایه طبقه بالا (فیلم کوتاه داستانی) | عکس
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید