تیوال انیمیشن های هایائو میازاکی
S3 : 07:29:54
سه شنبه های انیمیشن مکتب تهران
  ۶،۱۳،۲۰،۲۷ آذرماه
  ۱۷:۰۰
  ۲ ساعت
 بها: ۱۲,۰۰۰ تومان

شهر اشباح: سه شنبه ۶ آذر
پونیو: سه شنبه ۱۳ آذر
قلعه متحرک هاول: سه شنبه ۲۰ آذر
پرنسس مونونوکه: سه شنبه ۲۷ آذر

شهر:
تهران

مکان

خیابان کریمخان زند٬ خیابان شهید عضدی(آبان جنوبی)، کوچه کیوان، پلاک ۸، زنگ یک، سالن مکتب تهران
تلفن:  ۸۸۹۳۵۵۸۳-۵