تیوال فیلم هندی و هرمز
S3 : 20:28:32

خرید:

همینک امکان خرید وجود ندارد
: عباس امینی
: حسین فرخزاد، عباس امینی
: حامد علیپور، زهره اسلامی، محمد بانوج
: عباس امینی
: اشکان اشکانی
: آزاده موسوی
: رضا تهرانی و حسین پوررحیمی
: شهروز توکل و احسان واثقی
: مهران قایدی پور
: مهرشاد ملکوتی
: کمپانی مجیک لب
: علی باقری
: حسین فرخزاده
: مهروا اروین، اندره شافر و پوریا حیدری
هندی و هرمز، دو نوجوان هستند که طبق سنت مردم جزیره هرمز در خلیج فارس، با یکدیگر ازدواج می‌کنند. آن‌ها هیچ شناخت و درکی از یکدیگر ندارند، اما دنیای ناشناخته و جدیدی که پس از ازدواج در انتظار آن‌هاست، در ابتدا روی خوش خود را به آن‌ها نشان می‌دهد و هندی و هرمز به مثابه دو هم‌بازی در کنار یکدیگر خوش می‌گذرانند. اما این «خوش‌گذرانی» که درواقع نامش «زندگی» است، هر لحظه برای آن‌ها خطرناک‌تر می‌شود.