تیوال کنسرت پرواز همای (بجنورد)
S3 : 13:01:10
  شنبه ۱۴ اردیبهشت
  ۱۸:۰۰ و ۲۱:۳۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۱۰: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۱ تا ۱۲: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۳ تا ۱۶: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷ تا ۱۹: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰ تا ۲۱: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۲ تا ۲۳: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

جاده مشهد به بجنورد، بعد از تونل، نرسیده به پارک بابا امان

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.