تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان (قزوین)
S3 : 08:11:57
امکان خرید پایان یافته
  شنبه ۰۲ آذر
  ۲۱:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان


: پرواز همای

ردیف ۱ تا ۵: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۹: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۳: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۶: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷ تا ۱۹: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰ تا ۲۲: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۳ تا ۲۵: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۶ تا ۳۱: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

قزوین، انتهای بلوار دانشگاه بین المللی، جنب صدا و سیما، نمایشگاه بین المللی


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.