تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان (ارومیه)
S2 : 17:15:54
خرید بلیت
۵۰,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ تومان
  پنجشنبه ۲۳ آبان
  ۲۱:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ تومان


: پرواز همای

ردیف ۱ تا ۳: ۱۳۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۵: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۷: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۸ تا ۱۰: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۱ تا ۱۳: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۶: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷ تا ۱۸: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۹: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

چهارراه آپادانا، مجتمع فرهنگی هنری ارومیه


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.