تیوال کنسرت پرواز همای (شهر سقز)
S3 : 05:14:39
خرید بلیت
۴۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان
  جمعه ۰۶ اردیبهشت
  ۲۰:۳۰
 بها: ۴۰,۰۰۰ تا ۹۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۲: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۶: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۱۱: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۲ تا ۱۷: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۸ تا ۲۳: ۵۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۴ تا ۲۶: ۴۰.۰۰۰ تومان

مکان

شهر سقز، بلوار ارتش، ابتدای ورودی بانه، جنب CNG میلاد