تیوال کنسرت پرواز همای (شهر ساری)
S3 : 04:42:33
خرید بلیت
۵۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان
  پنجشنبه ۱۲ اردیبهشت
  ۱۹:۳۰ و ۲۲:۰۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تا ۱۲۰,۰۰۰ تومان


ردیف ۱ تا ۱۵: ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۶: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۷: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۸ تا ۱۹: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۱: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۲: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۳ تا ۲۵: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

ساری، میدان هلال احمر، ابتدای بلوار امام رضا، سازمان هلال احمر مازندران
تلفن:  ۰۱۱۳۳۲۸۳۰۴۵