آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال کنسرت پرواز همای و گروه مستان (اراک)
S3 : 20:06:13 | com/org
امکان خرید پایان یافته
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
۲۱:۳۰ و ۱۸:۳۰
بها: ۳۵,۰۰۰ تا ۱۳۰,۰۰۰ تومان  |  جزییات
ردیف ۱ تا ۱۳: ۱۳۰.۰۰۰۰ و ۱۲۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۴ تا ۱۵: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۶ تا ۱۷: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۸: ۹۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۹: ۹۰.۰۰۰۰ تومان
ردیف ۲۰: ۸۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۱ تا ۲۲: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۲۳ تا ۲۴: ۷۰.۰۰۰۰ تومان
ردیف ۲۵ تا ۲۶: ۶۵.۰۰۰ تومان
بالکن:
ردیف ۲۷ تا ۳۰: ۵۵.۰۰۰ تومان
ردیف ۳۱ تا ۳۲: ۳۵.۰۰۰ تومان

مکان

اراک، خیابان امام خمینی، مجتمع فرهنگی ستارگان اراک

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید