تیوال فیلم در مکانی خلوت
S2 : 23:36:47
: نیکلاس ری
: هامفری بوگارت، گلوریا گراهام، فرانک لاوجوی
دیکس استیل، فیلم‌نامه‌نویس مشهور که مدت‌ها دست به قلم نبرده، شبانه با اتومبیلش در خیابان‌های خلوت شهر در حرکت است. از عکس‌العمل‌های دیکس با رادیوی اتومبیلش پیداست که او فردی تندخود و عصبی است. عصبی بودن دیکس شاید به دلیل ناتوانی در نوشتن باشد و شاید برعکس، به علت عصبی بودن نتوانسته دست به قلم ببرد. دیکس پشت چراغ قرمز توقف می‌کند؛ زنی در اتومبیل دیگر دیکس را شناخته و با او شروع به صحبت می‌کند، اما همسرش با عصبانیت از دیکس می‌خواهد جلوتر، بعد از چراغ راهنما، بایستد تا حقش را کف دستش بگذارد. دیکس همانجا،
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.