تیوال استند آپ کمدی با من ازدواج کن!
S3 : 01:58:38
  پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت
  ۲۰:۳۰
 بها: ۳۵,۰۰۰ تومان

: مهران گرماسی
:(اجرا) مهران گرماسی

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸