تیوال نمایش کابوس های شکسته خاک
S3 : 09:45:00
  ۳۰ تیر تا ۲۱ مرداد ۱۳۹۳
  ۱۸:۰۰
 بها: ۱۰,۰۰۰ تومان

: ناصر حبیبیان
: احسان ملکی
:حامد شفیع خواه، مهناز حسینی

: پیام شریف نژاد
: روح اله امامی
: غزل شفیعیقصه کابوس های شکسته خاک درباره واقعی خیالی در سده اول هجری است و مضمون
این اثر ریشه در رویدادهای جهان امروزین دارد و سرشت و پیکار انسان مدرن
را در مواجهه با جهان ذهنی و برساخته های پیرامونش به چالش می کشد.
میزانسن ها با بافتی متفاوت از بافت تاریخی اثر طراحی شده و به کشف
فضاهای تازه ای در دنیای مدرن می پردازد.

مکان

تقاطع خیابان حافظ و سمیه، حوزه هنری، تماشاخانه مهر
تلفن:  ۸۴۱۷۲۰۶۸

گزارش تصویری تیوال از نمایش کابوس های شکسته خاک / عکاس: سمانه جویا

... دیدن همه عکس ها »