آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه کاکل
S3 : 03:51:34 | com/org
فیلم بیانگر آیینی رو به زوال است . آیینی که روزگاری مردمان رو دور هم جمع میکرد با هم جشن بر پا میکردند و ایثار و بخشش را یاد آوری میکرد . این آیین رو به فراموشیست و این فیلم باز گو کننده آن است

(بخش مستند)
شهر: خراسان جنوبی

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید