تیوال عضویت سینماتک خانه هنرمندان (فصل پاییز)
S3 : 02:47:24
  ۰۱ مهر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷
 بها: ۶۰,۰۰۰ و ۸۰,۰۰۰ تومان

عضویت عادی: ۸۰.۰۰۰ تومان
عضویت دانشجویان، منتقدین، خبرنگاران، هنرمندان و اعضای دوره پیشین سینما‌تک خانه هنرمندان: ۶۰.۰۰۰ تومان

- لطفا پس از ثبت‌نام در تیوال برای دریافت کارت عضویت، با همراه داشتن عکس به خانه هنرمندان مراجعه نمایید.
- خریداران عضویت ۶۰،۰۰۰ تومانی، حتما برای دریافت کارت عضویت خود در روز مراجعه به خانه هنرمندان، مدارک مربوطه را همراه داشته باشند.

نکته: در صورتی که عضو محترمی مشمول تخفیف ۲۰.۰۰۰۰ تومانی نباشد در روز تحویل کارت این مبلغ به صورت نقدی از ایشان دریافت می‌شود.

» برای آگاهی از جزییات فیلم‌ها اینجا را کلیک کنید.


سه‌ماهه: ۶۰.۰۰۰،۸۰.۰۰۰ تومان
شهر:
تهران