تیوال کنسرت هوشیار خیام، بابک کوهستانی
S3 : 13:53:07
  پنجشنبه ۲۴ اسفند ۱۳۹۶
  ۲۰:۰۰
 بها: ۸۰,۰۰۰، ۷۰,۰۰۰، ۶۰,۰۰۰ و ۵۰,۰۰۰ تومان


: هوشیار خیام
: بابک کوهستانی
: آنار اطاعتی
کاری از «گروه موسیقی تجربه»

عواید اجرای نوازندگان به انجمن حمایت از حقوق کودکان اهدا می‌شود.


ردیف ۱ تا ۳ : ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۵ : ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۷: ۶۰.۰۰۰ تومان
بالکن : ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

خیابان حافظ ، خیابان استاد شهریار، تالار رودکی
تلفن:  ۶۶۷۰۵۱۰۱