آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه ماهی
S3 : 12:21:38 | com/org
پسری ماهیگیر برای گرفتن ماهی کل مسیر رودخانه را طی میکند و در اخر به یک عملیات ضد محیط زیست و بهداشتی پی میبرد

(بخش داستانی)
شهر: خوزستان

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید