آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال کتاب ما کو تا اونا شیم
S3 : 22:54:07 | com/org
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
تا چند سال پیش
از سوپر مرغ همسایه
فقط چند ماشین آخرین مدل
برای سگ های عزیزشان
کله و پای مرغ می بردند
از شما چه پنهان
حالا تمام اهل محل
سگ شده اند!


« اکبر اکسیر »
از کتاب ما کو تا اونا شیم؟
انتشارات مروارید

«کارواش»


امیرکبیر را اول شستند، بعد کشتند
ناصرالدین شاه را اوّل کشتند، بعد شستند
-حسنک را هم آویختند تا خشک شود-
پدرم خدابیامرز می‌گفت:
سیاست مثل خاکبازی کودکان
هنر ظریف کثیف شدن و کثیف کردن است


« اکبر اکسیر »
از کتاب ما کو تا اونا شیم؟