آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم مرد
S3 : 10:43:52 | com/org
فتاح پس از بیست سال از زندان آزاد می‌شود و به دنبال جبران گذشته ها به محل قدیمی خود باز می گردد و ...
دسته‌بندی
علوم اجتماعی
سبک
درام
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید