تیوال | تینا نظرکرده درباره نمایش مرغ دریایی من: هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود
S2 : 02:35:04
هزاران سال است که دیگر زمین، موجود زنده‌ای بر سطح خود نزاییده است و ماهِ بیچاره، بیهوده هر شب فانوس خود را روشن می‌کند.