آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم مشکل گیتی
S3 : 13:58:21 | com/org
درباره زوجی به نام ایرج و گیتی است که در آستانه فرو پاشی زندگی مشترکشان هستند، توهمی که بر اثر زندگی اینترنتی گیتی، سایه بر زندگی واقعی این دو انداخته است.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
من متاسفم
از بابت فیلم هایی چنین بی مضمون و خالی و بی رمق!
پرند محمدی و محمد لهاک این را خواندند
فریبا صدق و شیوا الف این را دوست دارند
برای بهره بهتر از تیوال لطفا عضو یا وارد شوید