تیوال فیلم شب من نزد مود
S3 : 01:10:25
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان
: اریک رومر
: ژان لویی ترینتیان، فرانسواز فابیان و ماری، کریستین بارو
: باربت شرودر
«ژان لویی» (ترنتینیان) کاتولیکی معتقد و آرام، دل باخته ی «فرانسواز» (بارو)، دانشجویی است که در کلیسا دیده اما به دلیل خجالت به او نزدیک نشده است. «ژان لویی» با «ویدال» (ویتز) دوست قدیمی اش برخورد می کند و «ویدال» او را به صرف شام در خانه محبوبه اش، «مو» (فابیان) دعوت می کند…
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
مسیری که احتمالِ راهیابی به رهیافتِ مناسب در آن،
(به ریاضی) هشتاد درصد باشد،
لزومَن انتخابِ بهتری نیست،
شاید چون در آن احتمالِ دیگرِ بیست‌ درصدی، ضرورتی بیشتر-
برای معنا و مبارزه بر سرِ ادامه‌ی زندگی نهفته باشد..
iamnegin@، عباس الهی و رضا بولو این را دوست دارند
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید