تیوال نمایشگاه مجموعه لباس های مردانه «صدف تحویلدار زاده»
S3 : 13:03:32
  ۰۷ تا ۱۴ دی ۱۳۹۷

مُدام " برگزار می کند 

"ناهنجاری"
نمایش مجموعه لباس های مردانه «صدف تحویلدار زاده»

» رونمایی جمعه ٧ دیماه از ساعت ١٧ الی ٢٣
» ادامه نمایشگاه تا ١٤ دیماه از ساعت ١١ إلی ٢٣

کانسپت استور " مُــــــدام "
برج های آ.اس.پ  (واحد ۸ تجاری)

دسته‌بندی:
طراحی
شهر:
تهران

مکان

تهران، بزرگراه کردستان، برج های آ.اس. پ، واحد تجاری شماره ۸