آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال نمایشنامه خواجه نصیرالدین
S3 : 23:41:07 | com/org
بها: ۳۵,۰۰۰ تومان  |  جزییات
۳۵۰۰۰
نمایشنامه درباره خواجه نصیر الدین

عموما در درس تاریخ بین دو وزیر بزرگ ایرانی یکی خواجه نصیرالدین ( وزیر بزرگ هلاکو خان مغول) و خواجه نظام الملک ( وزیر اندیشمند دوران سلجوقیان) و خدمات این دو تلاقی و اختلاط بوجود می آمد و در نزد عامه هم این مساله فراگیرتر بود.

به راستی چرا در ذهن عامه ی مردم این نکته ایجاد شده بود؟ شاید دلیل اصلی آن وجه اشتراک بنیادین تفکر ایرانشهری و تداوم فرهنگی بود که در این دو وزیر مقتدر دیده می شد.

خواجه نصیرالدین با دو کار سترگش ماندگار شد، برچیدن بساط خلفای عباسی و دایر کردن رصد خانه مراغه و بازسازی فرهنگی ایران.

در این اثر با خواجه نصیری مواجه می شویم که با اندیشه ورزی توانست مغول را رام اندیشه ورزی خود کند و مطالبات تاریخی ایرانیان را با برچیدن حکومت عباسیان از خلفای عباسی باز ستاند.- مناسب برای مخاطبان بالای ۱۵ سال.
دسته‌بندی
هنر
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید