آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال کتاب نئو گلستان
S3 : 08:53:26 | com/org
دسته‌بندی
هنر
سبک
کمدی
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید
چو عمرت در پی دانش نهادی
در تنگی به روی خود گشادی
دو صد فاضل اگر در بستر افتند
بدون زر کسی دارو ندادی

«نئوگلستان»
پدرام ابراهیمی
یکی را از علما پرسیدند که « فلانی با ماه‌رویی به خانه شد و اکنون در خلوت نشسته و درها بسته و دوشاخه‌ی تلفن کشیده و بقیتش را هم لازم است بگوییم یا همین مقدار کفایت می کند؟ » گفت: « عجب! خب؟ » گفتند: « خب به جمالت. آیا هیچ باشد که پرهیزگاری او به سلامت ماند یا دیگر کار از کار گذشته؟ » گفت: « اگر از مه‌رویان به سلامت بماند از بدگویان نماند. »

بیاید روز هولی در سماوات
که میرد ماه و تیر و دُبّ و کژدم

ولی روزی نمی‌بینم که مانَد
زبان یاوه‌گو از کار مردم

پیر دیگری به گوشه‌ای انتظار می‌کشید تا نوبتش شود. گفت:

« به آن کاری زبان را می دوانند
که خود خواهند و از آن ناتوان‌اند »

*******************************

" پدرام ابراهیمی "

از کتاب نئوگلستان