تیوال مستند پنج
S2 : 10:08:36
: سیدمجتبی حسینی
: حسین نیکخواه
: عباس عسگری
: سیدمحسن افزونی
: آرش برومند
: وحید قاضی میرسعید
: عرفان ابراهیمی
: علی امیدی
: حسین صمیمی
: سامان مجد وفایی
: محمد عسگری
: جاوید مهریزی زاده
: بهنام بروجردی
: رضا آقایی
: یلدا منتظری
: حسین صباغ
: آصفه صنع صانعی
: منا صادقی
: عاطفه ابراهیمی
: بنفشه جاهد
مستند روایتگر زندگی پیرمرد دارایی بافی است که کار و زندگی خود را با یک ساعت تنظیم کرده، خراب شدن این ساعت اما ریتم زندگی او را به هم میزند

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.