آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم کوتاه پاپیتال
S3 : 03:57:28 | com/org
مترسکی سالها در مزرعه بخوبی ایفای وظیفه کرده و پرندگان را ترسانده،اما روزی ناگهان پرنده ای از ترس به درون جیب او پناه میبرد

(بخش پویانمایی)
شهر: البرز

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید