تیوال فیلم پیرو خله
S3 : 04:41:30
: ژان لوک گدار
: ژان پل بلموندو، آنا کارینا و ساموئل فولر
فردینان یا همان پی‌یرو از زندگی مرفه بورژوایش در پاریس خسته شده است. او تصمیم می‌گیرد همسر و فرزندانش را رها کند و با پرستار بچه‌هایش، ماریان رنوآر، که دوست‌دختر سابقش هم هست، فرار کند
شهر:
تهران