تیوال فیلم رم، شهر بی دفاع
S3 : 20:58:44
: روبرتو روسلینی
: فدریکو فلینی، سرجیو آمیدیی
: آلدو فابریزی، آنا مانیانی، مارچلو پالی یرو
: روبرتو روسلینی، جوزپه آماتو، فروچیو دی مارتینو
: رنزو روسلینی
: اوبالدو آراتا
: ارالدو داروما
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.