آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال کتاب سفرنامه قفقاز و ایران
S3 : 13:26:40 | com/org
سفر نامه ارنست اورسل بلژیکی که از منطقه قفقاز و ایران دیدن می‌کند.

این سفر نامه یکی از بهترین سفرنامه‌ها در خصوص رفتار و شیوه زندگی مناطق مختلف ایران و قوم‌های مختلف است همچنین نویسنده به طور کامل به شرح گروه‌های مختلف جامعه مثل لوطی‌ها و همچنین مشاغل مختلف پرداخته است.

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید