تیوال فیلم سندباد و سارا
S2 : 15:36:30
: غلامرضا آزادی
: مهدی امینی خواه، شهرام لاسمی، الهام طموری، محمدمهدی احدی، آیدا نامجو، عباس بابایی، محمدرضا سهرابی، شادی محمدپور، نازنین احمدی، صائب بازماندگان و آیلین محمدپور
: فریال بهزاد
: پیام آزادی
: مینا تقوی
: فرید نوابی
: غلامرضا آزادی
: مهدی خیرخواهی
: ایمان قائم مقامی
سندباد بر اثر اتفاقاتی به کشور ایران می‌آید و از زمان خودش به جهان معاصر سفر می‌‌کند. این سفر او را با حوادث و اتفاقات گوناگونی روبرو می‌کند.