تیوال کنسرت آوای ایران (تبریز)
S3 : 10:32:13
  جمعه ۲۶ بهمن ۱۳۹۷
  ۲۰:۳۰
 بها: ۵۰,۰۰۰ تا ۱۱۰,۰۰۰ تومان


: سیامک آقایی
: شهرام آبرومند
: ‌کامران منتظری
: مهرزاد اعظمی‌کیا
: پیام جوانی

ردیف ۱ تا ۳: ۱۱۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۴ تا ۶: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۷ تا ۹: ۹۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۰ تا ۱۲: ۸۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۱۳ تا ۱۵: ۷۰.۰۰۰ تومان
بالکن:
ردیف ۱ تا ۲: ۷۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۳ تا ۵: ۶۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۶ تا ۸: ۵۰.۰۰۰ تومان

مکان

شهر تبریز ، بلوار استاد شهریار، آمفی تئاتر مجتمع پتروشیمی تبریز