تیوال فیلم استوویداد
S3 : 10:17:40
: وحید وکیلی‌فر
: مرجان صادقی، سیدعلی حسینی، فاطمه مرتاضی، مهدی میرزاییان
: وحید وکیلی‌فر، مریم نجفی و فریبا رستمی
: وحید وکیلی فر، فرید دغاغله
: محمدرضا جهان‌پناه
: سعید اسدی
: حسین مهدوی و حسن مهدوی
: حامد ثابت
: سید جلال موسوی
: مریم نجفی
: مهدی میرزاییان
: نیما کامران‌زاده
: سامان مجدوفایی
: جمال رحمتی
: محمد گل‌محمدی
: علی کیان‌ارثی
: حسن مهدوی
: هادی منوچهرپناه
: مهسا قره‌خانی
: محمود آسمانی، مریم فقیری
: علی منوچهرپناه
: ایمان موسوی
: شاهین خاکپور
: علی‌رضا احمدی
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.