کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال کتاب تهران قدیم
S3 : 20:08:50 | com/org

مجموعه ۵ جلدی که به طور کامل به تاریخ اجتماعی در زمان قاجار و پهلوی پرداخته است.

در مورد تاریخ اجتماعی مردم تهران.
دسته‌بندی
علوم اجتماعی
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید