تیوال گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |خانه مقدم|
S2 : 17:09:06
  جمعه ۱۸ مرداد
 بها: ۶۰,۰۰۰ تومان

این برنامه با معرفی شرکت‌کنندگان به زبان فرانسه آغاز و در ادامه توضیحاتی در مورد بنا توسط راهنما داده می‌شود.
تمام توضیحات به زبان فرانسه خواهد بود و مهم اینکه هر شخصی با هر سطحی از زبان فرانسه می‌تواند در این برنامه شرکت کند.

خدمات: ورودیه، راهنمای رسمی میراث فرهنگی و پذیرایی

زمان و مکان: مقابل خانه مقدم - راس ساعت ۹ صبح
پایان برنامه: ۱۲:۰۰

برگزارکننده: مرتضی کوثری، راهنمای رسمی فرانسه‌زبان میراث فرهنگی و کارشناس ارشد گردشگری

دسته‌بندی:
فرهنگی
شهر:
تهران
مدت زمان تور:
یک‌روزه
محدوده تور:
تهران‌گردی

عکس‌های پایه

گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |خانه مقدم| | عکس گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |خانه مقدم| | عکس گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |خانه مقدم| | عکس

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.