تیوال گردش تهران‌گردی به زبان فرانسه |موزه فرش|
S2 : 09:12:36
خـریــــد
۶۵,۰۰۰ تومان
  جمعه ۰۴ بهمن
 بها: ۶۵,۰۰۰ تومان

این برنامه با معرفی شرکت‌کنندگان به زبان فرانسه آغاز و در ادامه توضیحاتی در مورد بنا توسط راهنما داده می‌شود.
تمام توضیحات به زبان فرانسه خواهد بود و مهم اینکه هر شخصی با هر سطحی از زبان فرانسه می‌تواند در این برنامه شرکت کند.

خدمات: ورودیه و راهنمای رسمی میراث فرهنگی

زمان و مکان: مقابل موزه فرش (تقاطع خیابان‌های کارگر شمالی و فاطمی) - راس ساعت ۹ صبح
پایان برنامه: ۱۳:۰۰

برگزارکننده: مرتضی کوثری، راهنمای رسمی فرانسه‌زبان میراث فرهنگی و کارشناس ارشد گردشگری


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.