تیوال فیلم آخرین وسوسه مسیح
S2 : 19:44:08
: مارتین اسکورسیزی
: پل شریدر
: ویلم دفو، هاروی کایتل، باربارا هرشی
فیلم درباره عیسای ناصری است که به شغل نجاری مشغول است. درد و رنج انسان‏‌ها و یوغی که بر گردن آنان است، او را برمی‏‌انگیزد تا خانه و خانواده‏اش را ترک و رسالت معنوی خود را آغاز کند
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.