تیوال فیلم سرباز کوچولو
S3 : 04:59:30
: ژان لوک گدار
: آنا کارینا، میشل سوبو، انری ژاک هویه
در طول جنگ الجزایر برای استقلال از فرانسه، یک مرد فرانسوی متعلق به جناح راست گروه تروریستی و زنی جوان متعلق به جناح چپ گروه ترویستی در ژنو با هم برخورد کرده و عاشق هم می شوند.اما وقتی اعضای گروه ...
شهر:
تهران