تیوال فیلم قاچاقچی
S2 : 22:07:59
 بها: ۵,۰۰۰ تومان
: کلینت ایستوود
: نیک شنک
: کلینت ایستوود، بردلی کوپر، تایسا فارمیگا، مایکل پنیا، اندی گارسیا، لارنس فیشبرن، دایان ویست
یک باغدار و کهنه سرباز 90 ساله، در حال قاچاق کوکائین به ارزش 3 میلیون دلار دستگیر می شود.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.