تیوال فیلم قاچاقچی
S3 : 22:35:09
 بها: ۵,۰۰۰ تومان
: کلینت ایستوود
: نیک شنک
: کلینت ایستوود، بردلی کوپر، تایسا فارمیگا، مایکل پنیا، اندی گارسیا، لارنس فیشبرن، دایان ویست
یک باغدار و کهنه سرباز 90 ساله، در حال قاچاق کوکائین به ارزش 3 میلیون دلار دستگیر می شود.
شهر:
تهران

«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
کیفیت بد پروژکتور، کیفیت بد نسخه فیلم، ناهماهنگی صدا و تصویر، جابه جا بودن باندهای صدای چپ و راست، سانسور بی مورد و تا حدودی مسخره فیلم، باعث شد که نیمی از فیلم رو ببینم و از سالن خارج شم.
برای همراهی در تیوال لطفا درآغاز    وارد شوید