آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال فیلم خوب، بد، زشت
S3 : 02:20:16 | com/org
خوب و زشت با هم کار می‌کنند و با شگرد خاصی، به گول زدن کلانترهای مناطق مختلف و پول درآوردن از این راه می‌پردازند و بد آدمکشی حرفه‌ای است که به‌خاطر پول حاضر به انجام هر کاری است.
«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال به سیستم وارد شوید