تیوال کنسرت زندگی (اصفهان)
S3 : 23:03:22
  جمعه ۰۳ اسفند ۱۳۹۷
  ۱۹:۰۰
 بها: ۴۰,۰۰۰ و ۳۵,۰۰۰ تومان


ردیف ۱۱ تا ۶: ۴۰.۰۰۰ تومان
ردیف ۵ تا ۱: ۳۵.۰۰۰ تومان

مکان

اصفهان، خیابان آماده گاه، رو به روی هتل عباسی، سالن سوره اصفهان
تلفن:  ۰۳۱-۳۲۲۲۰۰۵۶

گزارش تصویری تیوال از تمرین کنسرت زندگی در اصفهان/ عکاس: سارا ثقفی

... دیدن همه عکس ها »