تیوال نمایشگاه نخستین
S2 : 06:04:19
  ۰۵ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
  ۱۱:۰۰ تا ۱۹:۰۰

: عادل یراقی

روزهای تعطیل گالری: دوشنبه ها

صبح زود با دوربین بیرون برو، دست خالی به خانه برنخواهی گشت.
این پیشنهاد دوست و معلمی عزیز بود. دوربینی که این عکس ها را گرفته هدیه اوست و این عکس ها نتیجه ی آن پیشنهاد.
عکس ها بخش هایی هستند کادر شده از طبیعت، پیرامون سه موضوع:
یگانگی؛ وحدتی عجیب که میان تمام اجزای هستی مشاهده می کنیم.
پنجره؛ امکانی برای دیدن جایی ورای جایی که هستیم، پیشنهادی برای ارتباط و دریچه ای رازآلود و برانگیزنده.
بازتاب ها و سایه ها؛ امکانی تا جور دیگر ببینیم.

افتتاحیه: ساعت ۱۶ الی ۲۰  

مکان

کریمخان زند، خیابان سنایی، کوچه ۱۳، شماره ۵
تلفن:  ۸۸۸۲۳۷۴۲-۸۸۳۴۳۹۶۹


«تیوال» به عنوان شبکه اجتماعی هنر و فرهنگ، همچون دیواری‌است برای هنردوستان و هنرمندان برای نوشتن و گفت‌وگو درباره زمینه‌های علاقه‌مندی مشترک، خبررسانی برنامه‌های جالب به هم‌دیگر و پیش‌نهادن دیدگاه و آثار خود. برای فعالیت در تیوال
در این بخش مطلبی نوشته نشده‌است.