آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | تاکستان‌های قزوین
S3 : 15:13:49 | com/org

تاکستان‌های قزوین از دیرباز با دارا بودن حدود ۳۲ هزار هکتار باغات و برداشت ۴۰۰ هزار تن انگور رتبه ممتازی در میانگین کشوری دارد. حدود ۵۰ هزار تن از این برداشت به کشمش تبدیل میشود. ایران دهمین کشور تولید کننده انگور دنیا است.

۲۹ شهریور ۱۳۹۹