کمدی کودک و نوجوان رویداد آنلاین
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | خلوتی کشور برزیل در کرونا
S3 : 15:36:41 | com/org

نیروهای اورژانس ریودوژانیرو از روز دوشنبه با استقرار در سواحل این شهر از افرادی که همچنان با وجود شیوع ویروس کرونا در برزیل مشغول گرفتن حمام آفتاب روزانه خود بودند و یا خلوت کردن سطح شهر را جدی نگرفته بودند، خواست تا با ماندن بیشتر در خانه مانع از بروز فاجعه ملی در این کشور ۲۱۲ میلیونی شوند. در ادامه تصاویری از خلوتی این کشور مشاهدهمی‌کنید.

عکس: رویترز

#خونه_بمونیم

۱۲ فروردین ۱۳۹۹