آنلاین کمدی کودک و نوجوان
چیدمان
تیوال گردشگری | عکس‌ها | آبشار لاتون
S3 : 07:28:44 | com/org

آبشارلاتونبه شماره ثبت ملی ۶۴۵ که در لیست میراث طبیعی وزارت میراث فرهنگی،صنایع دستیو گردشگریجمهوری اسلامیایرانقرارگرفته است، با ۱۰۵ مترارتفاعدر ۱۵ کیلومتری جنوب شهرستان مرزی بندر آستارا در استان گیلان و ۶ کیلومتری روستایکوتهکومهبخشلوندویلآستاراقراردارد. این آبشار زیبا و چهار فصل کشور از لحاظارتفاع، مرتفع‌ترین آبشار ایران است.مسیرآبشارلاتوناز روستای زیبایکوتهکومهآغاز می‌شود و ۵ ساعتکوهپیماییدارد. درمسیرآبشارلاتونتپه‌های جنگلی و رودخانه‌ای که منبع آن آبشارلاتوناستدیدهمی‌شود. انتهای مسیر منتهی به آبشار لاتون ما بین دو آبشار ۱۰۵ و ۶۵ متری دارای پرتگاه‌های خطرناک و مرگباری است.

دراطراف آبشار لاتون درختان آلو، به، گلابی، گردو، فندق، سیب وحشی و آلوچه در فصول مختلف سال دیده می‌شود. از تنوع جانوری اطراف آبشار لاتون نیز می‌توان به گرگ، خرس، جوجه تیغی وراکون اشاره کرد. این آبشار از دامنه‌های شرق کوه اسپیناس سرچشمه گرفته و به رودخانه لوندویل که باطول۱۷ کیلومتر، خود نیز از کوه اسپیناس سرچشمه گرفته سرازیر می‌شود و با شیب تندی به سمت روستای کوته کومه و شهر لوندویل حرکت کرده ودر آخر وارد دریای خزر می‌شود. حجم آب آبشارلاتون در فصول مختلف سال متفاوت است ولی در تمام فصول آب دارد. قلعه‌ای که بر روی آبشار لاتون قرار دارد همان قلعه اسپیناس است.

عکس:مهدی حسین نژادی / مهر

#خونه_بمونیم

۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۹