تیوال نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از کارگاه مهدی کوشکی در نخستین جشنواره ی تئاتر اکبر رادی / عکاس: پریچهر ژیان
S2 : 23:24:16
۲۱ دی ۱۳۹۷