تیوال موسیقی | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین کوارتت فیلارمونیک تهران / عکاس: سارا ثقفی
S2 : 17:47:31
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸