تیوال تئاتر | عکس‌ها | گزارش تصویری تیوال از تمرین نمایش بهمن کوچیک / عکاس: سید ضیا الدین صفویان
S2 : 22:10:20
از نمایش بهمن کوچیک
۱۴ فروردین ۱۳۹۵